8 czerwca 2006 r. podczas dziewięćdziesiątego pierwszego wernisażu w Galeryjce „Olimpijce” wręczono kolejną - dziewiątą już - „Złotą Ramkę”.

PROTOKÓŁ
przyznający ZŁOTĄ RAMKĘ Galeryjki „Olimpijki”
z okazji dziewiątych urodzin tejże

Ryszardowi SĄSIADKOWI
za wytrwałe i skuteczne
przewodzenie łódzkim fotoprzyrodnikom
na ścieżkach regionalnych, krajowych i zagranicznych
podczas pierwszego dziesięciolecia
Okręgu Łódzkiego ZPFP

Łódź, 8 czerwca 2006 r.
KK-pituła ZŁOTYCH RAMEK Galeryjki „Olimpijki”