9 grudnia 2010 r. podczas sto trzydziestego dziewiątego wernisażu
w Galeryjce „Olimpijce” wręczono kolejną - trzynastą już - „Złotą Ramkę”.

PROTOKÓŁ
przyznający ZŁOTĄ RAMKĘ Galeryjki „Olimpijki”
z okazji trzynastych urodzin tejże

Markowi TRZECIAKOWI
za niewyczerpaną energię
i chęć popularyzacji fotografii,
kierowanie Galerią Zarzewską,
a zwłaszcza za wytrwałość
w podejmowaniu licznych działań
fotoedukacyjnych.

Łódź, 9 grudnia 2010 r.
KK-pituła ZŁOTYCH RAMEK Galeryjki „Olimpijki”